Weather Report (2022-10-25)

The daily weather report, for the following metros

Delhi 18.c

Mumbai 25.c

Kolkata 23.c

Bangalore 18.c

Chennai 24.c

Pune 17.5.c

Tokyo 13.c

Shanghai 19.c

San Paulo 18.c

Mexico City 22.c

Cairo 20.c

Beijing 14.c

Dhaka 20.7.c

Karachi 25.c

Chongqing 16.c

Istanbul 13.c

Manila 30.c

Rio De Janeiro 23.c

Tianjin 17.c

Kinshasa 21.c

Guangzhou 26.c

Moscow -2.c

Shenzhen 24.c

Lahore 17.c

Bogot√° 14.c

Jakarta 27.c

Bangkok 29.c

Seoul 12.c

Hyderabad 16.c

London 12.c

Chengdu 16.c

Nanjing 19.c

Wuhan 21.c

Ho Chi Minh City 27.c

Luanda 25.c

Kuala Lumpur 27.c

Xian 14.c

Hong Kong 26.c

Dongguan 26.c

Hangzhou 19.c

Foshan 26.c

Shenyang 14.c

Riyadh 19.c

Baghdad 21.c

Santiago 17.c

Harbin 5.5.c

Dar Es Salaam 22.1.c

Belo Horizonte 19.c

Fukuoka-Shi 17.c

Khartoum 26.7.c

Barcelona 19.c

Johannesburg 17.c

Saint Petersburg -3.c

Qingdao 18.c

Dalian 17.c

Yangon 26.c

Alexandria 20.2.c